Möchtest du und dein Team Netzwerkmoderator:innen und Communitymanagement Expert:innen werden?

Im Rahmen deiner Pilot-Ideen-Challenge(s) führen wir dich in die Netzwerkmoderation und das digitale Community Management ein. Wir geben dir und deinem Team die Werkzeuge und das Know-How in die Hand, um weiterführende Kampagnen auf eurer Ideenmanagement-Plattform selbstständig erfolgreich durchführen zu können.

Case Studies

TALUM ULITKI d.o.o.

Uvajanje FMEA metode v podjetje

VAR d.o.o.

Uvajanje FMEA metode ter managementa časa v podjetje

PRIMAT d.d.

Uvajanje in aplikacija metode Vrednostna analiza (VA) v podjetje

LEK VETERINA d.o.o.

Optimizacija poslovnih procesov

Möchtest du erfolgreiche Netzwerkmoderator:in werden?

Wir schulen dich und dein Team in Netzwerkmoderation und im Communitymanagement.

Unsere weiteren Services

QFD – Quality Function Deployment

Metoda z jasno in logično zastavljenimi koraki omogoča v sistemu načrtovanja novih izdelkov preglednost in urejenost v posameznih fazah nastajanja izdelkov.

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis

Zaradi svoje uporabnosti je danes FMEA pri mnogih proizvajalcih in njihovih dobaviteljih trden del sistema zagotavljanja kakovosti.

Value Management

Ena od aktualnih metod predstavlja tudi Vrednostna analiza – VA (Value Analysis) ali tudi Vrednostni menedžment, ki je definirana kot metoda sistematičnega izboljšanja vrednosti blaga ali izdelkov in storitev za uporabnike, s poudarkom na njihovih funkcijah

TPM – Total Productive Maintenance

Celovito produktivno vzdrževanje (Total Productive Maintenance) je tema, o kateri inženirji in managerji govorijo po celem svetu.

Kreativne tehnike

Kreativna metoda je sistem opravil, ki organizirajo dejavnosti k zahtevi novih spoznanj.