Naročnik projekta: VAR d.o.o.

Izhodišča in cilji

Svetovanje je bilo izvedeno v dveh delih: usposabljanje zaposlenih za delo z metodo FMEA – 4. izdaja ter uvajanje metode s pomočjo konkretnega primera iz podjetja. Zaposleni iz področja konstruiranja in tehnologije, zagotavljanja kakovosti in proizvodnje so spoznali metodo FMEA, bili usposobljeni za delo z 4. izdajo ter spoznali tudi računalniško podporo pri izvajanju analize. Pri tem so upoštevali podano svetovanje ter pridobljeno znanje že v času svetovanja uporabili pri izpolnjevanju zahtev kupca (Magna), ki je pogodbeno sodelovanje s podjetjem pogojeval s podpornim procesom izvajanja FMEA analiz ter zahteval analizo za izdelek nosilec nalivne cevi goriva.

Metoda in način dela

Udeleženci delavnice ter usposabljanja so spoznali metodo ter bili usposobljeni za uvajanje metode v poslovne procese. Uporabo FMEA – 4. izdajo so zahtevali tudi kupci iz segmenta avtomobilske industrije. Zato je podjetje na osnovi uvedbe te metode ohranilo obstoječe kupce in pridobilo dodatni tržni delež na tujih trgih (Blau, Magna), predvsem pa je na osnovi svetovanja pri izdelavi analize za konkreten izdelek pridobilo potrditev ponudbe.

Izhodišča in cilji

Področje svetovanja je bilo Upravljanje s časom v proizvodnih procesih. Tako je bilo izvedeno usposabljanje dveh analitikov časa v podjetju, ki sta v nadaljevanju bila izvajalca in skrbnika sistematike določanja normativnih časov za delovne operacije. Tako sta spoznala načine določanja norm in posebej kronometriranje. Poudarek svetovanja je bil tudi na ugotavljanju in odpravljanju organizacijskih izgub v podjetju, ki pomembno vplivajo na realizacijo dobavnih rokov, učinkovito načrtovanje proizvodnje, realno izračunavanje stroškov  – lastne cene za potrebe ponudb in za motivacijo delavcev pri samem nagrajevanju.

Metoda in način dela

Dva zaposlena sta bila usposobljena za določanje normativnih časov ter analizo organizacijskih izgub.

Izvedeno je bilo kronometriranje sestave na točkovnem varilnem aparatu, na osnovi zabeleženih izgub z metodo MTO pa optimizacija proizvodnega procesa in oblikovanja delovnega mesta. Upravljanje ter obvladovanje proizvodnih časov je eden od nujnih pogojev za doseganje konkurenčne prednosti, zato podjetje daje tej disciplini veliko pomembnost.

Ali si želite sodelovanja z nami?

Skupaj z izkušenimi inovacijskimi managerji bodo vaše ideje postale resničnost! Veselimo se skupnega projekta!