Ali iščete eksperta za področje TPM - Total Productive Maintenance?

Celovito produktivno vzdrževanje (Total Productive Maintenance) je tema, o kateri inženirji in managerji govorijo po celem svetu. Vsi poizkušajo pridobiti informacije o tem, kako TPM uporabiti v praksi. Zato se od Azije preko Južne in Severne Amerike in do Evrope metoda Celovitega produktivnega vzdrževanja obravnava kot najnovejša in najboljša metoda v seriji modernih tehnik proizvodnje. Podjetja kot so VW, Ford Motor, BMW, Pirelli, Continental, Dunlop, Motorola, Bosch, Simens, Kelloggs, Nestle in veliko drugih, so začela vpeljevati TPM programe, ali pa jih že uspešno uporabljajo. TPM bo v prihodnosti pomemben del proizvodnih tehnologij. Seminar obsega teoretične osnove TPM ter podrobno razlago, kako vpeljati TPM v podjetja.

Cilji vzdrževanja so:

Želite izvedeti več?