Ali iščete eksperta za področje Value Management?

Zaradi svoje uporabnosti je danes FMEA pri mnogih proizvajalcih in njihovih dobaviteljih trden del sistema zagotavljanja kakovosti. Analize FMEA lahko izvajamo v začetni fazi pri osvajanju novega izdelka ali pa tudi med proizvodnjo že osvojenih izdelkov. Pri tem ločimo sistemsko, razvojno ali konstrukcijsko in procesno (tehnološko) FMEA, ki se medsebojno vedno dopolnjujeta ter FMEA storitev (npr. vzdrževanje).

Izločanje potencialnih napak ima tako kratkoročne kot dolgoročne prednosti. Kratkoročne prednosti so bolj opazne, ker ni stroškov za popravljanje in ponovno testiranje. Dolgoročne prednosti pa je težje določiti, ker so povezane s tem, kako je stranka zadovoljna z izdelkom in kako dojema kvaliteto le-tega. Ravno to dojemanje vpliva na prihodnje nakupe izdelkov in je bistveno pri ustvarjanju dobrega image-a, torej dolgoročno prinaša FMEA, kot instrument koncepta zanesljivosti, večji tržni delež in pripomore k ustvarjanju renomeja podjetja, kajti izdelek sam je bistveni

Ta metoda na sistematičen in preprosto izvedljiv način podpira naslednje naloge:

Želite izvedeti več?