Naročnik projekta: TALUM ULITKI d.o.o.

Naše storitve

Izhodišča in cilji

Storitev je zajemala uvajanje metode FMEA v podjetje. Svetovanje se je nanašalo na seznanitev zaposlenih z metodo FMEA, ki prispeva k temu, da dosežemo zanesljivost ali optimalno življenjsko dobo določenega elementa ali sistema, ki najprej usmeri našo pozornost na kritične točke, ki jih je potrebno sanirati, potem pa nakaže ustrezne ukrepe za izvajanje. 

Metoda in način dela

Izvedeno je bilo usposabljanje zaposlenih (12 udeležencev) za delo z metodo ter moderiranje delovne skupine in izdelava praktičnega primera.

Udeleženci so spoznali metodo in so usposobljeni samostojno izvajati metodo FMEA na izdelkih in procesih v proizvodnji. Vključevanje metode v delovne procese je obvezna sestavina sodelovanja z naročniki oz. kupci, saj metoda pripomore k izboljšanju proizvodnih procesov in zagotavlja uspešen poslovni proces z optimalnim načrtovanjem izdelka ter tehnologije izdelave. Z udeleženci je bil izdelan primer analize na konkretnem izdelku za naročnika Porsche, kar je bil uvod v uvedbo uporabe metode FMEA pri vseh procesih. Posledično je podjetje pridobilo tudi več kupcev ter naročil in povečalo zanesljivost poslovnih procesov.

Ali si želite sodelovanja z nami?

Skupaj z izkušenimi inovacijskimi managerji bodo vaše ideje postale resničnost! Veselimo se skupnega projekta!