Wir coachen dich bei deiner Innovationsstrategie zu deinem systematischen, digitalisierten Innovationsmanagement

Du willst das ungeahnte Potential, das ideiner Organisation schlummert, an die Oberfläche bringen? Gemeinsam mit dir entwickeln wir maßgeschneiderte und erfolgsrelevante Innovationsstrategien. Dazu gehören auch das Festlegen strategischer Ziele, benötigte Ressourcen, Rollen inkl. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Du profitierst von präzisen Planungsunterlagen, einer offenen Innovationskultur und bis ins Detail durchdachten Rollout-Strategien.

Case Studies

TALUM ULITKI d.o.o.

Uvajanje FMEA metode v podjetje

VAR d.o.o.

Uvajanje FMEA metode ter managementa časa v podjetje

PRIMAT d.d.

Uvajanje in aplikacija metode Vrednostna analiza (VA) v podjetje

LEK VETERINA d.o.o.

Optimizacija poslovnih procesov

Benötigst du Unterstützung, um das Innovationspotential deiner Organisation an die Oberfläche zu bringen?

Dann setzte deine Innovationsstrategie gemeinsam mit unseren erfahrenen Innovationsmanager:innen hin zu deinem systematischen, digitalisierten Innovationsmanagement um! 

Unsere weiteren Services

QFD – Quality Function Deployment

Metoda z jasno in logično zastavljenimi koraki omogoča v sistemu načrtovanja novih izdelkov preglednost in urejenost v posameznih fazah nastajanja izdelkov.

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis

Zaradi svoje uporabnosti je danes FMEA pri mnogih proizvajalcih in njihovih dobaviteljih trden del sistema zagotavljanja kakovosti.

Value Management

Ena od aktualnih metod predstavlja tudi Vrednostna analiza – VA (Value Analysis) ali tudi Vrednostni menedžment, ki je definirana kot metoda sistematičnega izboljšanja vrednosti blaga ali izdelkov in storitev za uporabnike, s poudarkom na njihovih funkcijah

TPM – Total Productive Maintenance

Celovito produktivno vzdrževanje (Total Productive Maintenance) je tema, o kateri inženirji in managerji govorijo po celem svetu.

Kreativne tehnike

Kreativna metoda je sistem opravil, ki organizirajo dejavnosti k zahtevi novih spoznanj.