Naročnik projekta: LEK VETERINA d.o.o.

Zastavljeni cilji

Dosežki

Na osnovi izvedenih analiz in rezultatov snemanja organizacijskih izgub z metodo MTO smo v proizvodnji oblikovali ukrepe za izboljšanje organizacije dela ter zmanjšanje oz. odpravo velikih izgub.

Izboljšana je bila organizacije dela – manj transporta, premeščanja, službenih razgovorov, čakanja, dela z dokumentacijo.

Vzpostavljeno je bilo sistematično in realno določanje časovnih normativov, ureditev priprav, pripomočkov.

Povečali smo stopnjo avtomatizacije (manipulatorji, priprave) – robot, obvezen nadzor ter povečali izkoristek dela na strojih in linijah.

Delovna mesta smo oblikovali po ergonomskih načelih ter upoštevali metodologijo vitke proizvodnje in ureditve po načelih 5S.

V okviru nabavne funkcije ter zagotavljanja kakovosti smo uvedli analizo FMEA, ki vnaprej predvideva nastanek možnih napak, njihove posledice ter poišče vzroke za nastanek napak in ovrednoti tveganje.

Pri poslovni funkciji razvoja in marketinga smo uvedli vrsto sprememb, ki so skrajšale razvojni ciklus, dobavni rok in poboljšali promocijske aktivnosti.

Na področju tehnologije smo uvedli časovne normative tam, kjer je to mogoče. Normativi so osnova za planiranje, potrjevanje dobavnih rokov, za natančnejše kalkulacije in izračun lastne cene, pa tudi za motivacijo zaposlenih.

Prodaja je med najpomembnejšimi poslovnimi funkcijami, zato je njeno obvladovanje primarnega značaja in smo dali poudarek na servis do kupca, fleksibilnost glede embalirane količine (od majhne do večjih pakiranj) ter na privlačnost embalaže. Podali smo usmeritve za koncentracijo na izdelke s potencialom in večjo dodano vrednostjo ter optimirali prevoze do kupcev.

Ali si želite sodelovanja z nami?

Skupaj z izkušenimi inovacijskimi managerji bodo vaše ideje postale resničnost! Veselimo se skupnega projekta!