Naročnik projekta: PRIMAT d.d.

Zastavljeni cilji

Izhodišča in cilji

Svetovanje se je nanašalo na uvajanje in aplikacijo metode Vrednostna analiza (VA), pri čemer so člani projektnega teama najprej pridobili informacije o sami metodi ter zatem pristopili k izvedbi vrednostne analize za konkreten bankomat, ki je bil v fazi razvoja. Vrednostna analiza na osnovi identifikacije problema poveže funkcije izdelka s stroški ter optimira rešitve, ki jih podjetje ponudi kupcu.

Metoda in način dela

Na osnovi svetovanja pri uvajanju metode VA v podjetje PRIMAT so bili člani projektnega tima usposobljeni za delo s to metodo, v času svetovanja pa je bila izvedena aplikacija metode na konkretnem primeru Bankomata Intrepit FL. S samo metodo smo uspeli uvesti nujne konstrukcijske spremembe na izdelku, predvsem pa izvesti optimizacijo proizvodnje oz. tehnologije izdelave s številnimi spremembami in inovacijami, ki so zagotovile pomembno znižanje stroškov glede na definirano ceno s strani kupca pri zagotavljanju ustrezne kvalitete. Pomembne tehnološke rešitve in optimiranje stroškov proizvodnje ter zmanjševanje organizacijskih izgub pa smo dosegli tudi na osnovi svetovanja LEAN koncepta.

Ali si želite sodelovanja z nami?

Skupaj z izkušenimi inovacijskimi managerji bodo vaše ideje postale resničnost! Veselimo se skupnega projekta!