Ali iščete eksperta za področje kreativnih tehnik?

V podjetniški praksi kot tudi v posameznih področjih lahko nastopijo številni problemi, katerih pot do rešitev mnogokrat leži izven lastnega polja izkušenj. Tovrstni problemi terjajo nove rešitve in pristope, ki jih lahko najdemo le s kreativnostjo in generiranjem novih znanj. Takšne ustvarjalne aktivnosti pa ne smemo prepustiti slučajnosti, temveč jih lahko podpremo s sistematiko (metodami) in ciljno usmeritvijo. Učinkovitost najdenih rešitev se z uporabo kreativnih metod lahko z usposabljanjem in vajo znatno poveča, kar bo izvedeno v okviru tega seminarja s pomočjo številnih primerov v malih skupinah.

Kreativna metoda je sistem opravil, ki organizirajo dejavnosti k zahtevi novih spoznanj. Metoda označuje proces, ki je naravnan na določeni cilj, pri čemer ta proces strukturira sistem pravil. Metoda je pripomoček, ki nam daje rešitve, katere ležijo v ciljnem območju in se orientirajo na praktične, dejanske potrebe oziroma zahteve. Metodična ravnanja so tudi kontrolirana in vodljiva. Pri metodičnem delu bodo lahko v podjetju opazne gospodarske zahteve vedno integrirane in dopolnjene.

Rezultati dela s kreativnimi metodami so seveda močno odvisni od načina postavljene naloge. Praviloma bodo ideje in zasnove rešitev obdelane in v okviru nadaljnjega razvoja, s pomočjo strokovnjakov, razdeljene in preverjene po uporabnosti. Kreativne metode omogočajo ciljno izdelavo kreativnih rešitev. Vse ideje, misli in predstave so koristno uporabljene. Pri tem so ideje od vsakega posameznika, evidentirane zamisli, ki so različne zaradi različnih izkušenj, navad in miselnih struktur, ciljno uporabljene.

Želite izvedeti več?