Wir checken die Möglichkeiten deines Innovationsmanagements

Willst du auf unsere bewährten Methoden wie iScan®plus zurückgreifen und deine Innovationssituation in deiner Organisation mit uns als Coach analysieren? Dabei erarbeiten wir gemeinsam mit dir konkrete Maßnahmen, durch die du das Innovationsmanagement in deinem Unternehmen weiterentwickeln oder aufbauen kannst.

Case Studies

Möchtest auch du das Potential deines Innovationsmanagements checken?

Dann analysiere gemeinsam mit unseren erfahrenen Innovationsmanager:innen deine aktuelle Innovations-Situation und wir begleiten dich als Umsetzungspartner auf Augenhöhe!

Unsere weiteren Services

QFD – Quality Function Deployment

Metoda z jasno in logično zastavljenimi koraki omogoča v sistemu načrtovanja novih izdelkov preglednost in urejenost v posameznih fazah nastajanja izdelkov.

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis

Zaradi svoje uporabnosti je danes FMEA pri mnogih proizvajalcih in njihovih dobaviteljih trden del sistema zagotavljanja kakovosti.

Value Management

Ena od aktualnih metod predstavlja tudi Vrednostna analiza – VA (Value Analysis) ali tudi Vrednostni menedžment, ki je definirana kot metoda sistematičnega izboljšanja vrednosti blaga ali izdelkov in storitev za uporabnike, s poudarkom na njihovih funkcijah

TPM – Total Productive Maintenance

Celovito produktivno vzdrževanje (Total Productive Maintenance) je tema, o kateri inženirji in managerji govorijo po celem svetu.

Kreativne tehnike

Kreativna metoda je sistem opravil, ki organizirajo dejavnosti k zahtevi novih spoznanj.