Sodelovanje v drugih projektih – uspešno sodelovanje s partnerji iz Srbije

Opis projekta

Imeli smo nekaj srečanj s predstavniki Univerze v Novem Sadu in Vojvodina Metal Cluster, najpomembnejšega metalskega združenja v Srbiji s 113 člani. Tema srečanj je bila organizacija skupnega dela pri razvoju projektne ideje, vzpostavljanje partnerstev, razširjanje aktivnosti in odgovornosti glede na zmogljivosti in izkušnje partnerjev. Kot rezultat, smo razvili projektni predlog v okviru Transnacionalnega programa Interreg Danube “Razvoj vrednostne mreže za napredno proizvodnjo za krepitev transnacionalnega sodelovanja in inovacijskega okolja v Podonavju”. Partnerji na projektu so iz Srbije, Nemčije, Portugalske, Belgije, Italije, Slovenije, Madžarske, Avstrije, Bolgarije in Hrvaške. Glavni cilj projekta je vzpostavitev mreže Advanced Manufacturing Value, ki temelji na konceptu Open innovation, ki omogoča generiranje in komercializacijo inovativnih idej in tehničnih rešitev v Podonavju.

V letih 2013 -2017 smo kot pridruženi partner sodelovali v projektu TEMPUS JPCR – Mastering innovation in Serbia through development and implementation of interdisciplinary post-graduate curricula in innovation management (MAIN).

Splošni cilj projekta je spodbujanje srbskih inovativnih zmogljivosti s posodobitvijo srbskega visokošolskega sistema in zagotavljanjem trajnostnega vira visokokakovostnih človeških virov. Projekt bo to dosegel z razvojem in realizacijo interdisciplinarnih podiplomskih učnih načrtov s področja inovacijskega menedžmenta, ki temeljijo na najboljši praksi obstoječih študijskih programov EU in v skladu z bolonjskimi zahtevami na srbskem visokošolskem izobraževanju.

Posebni cilji so: