APOSDLE

Opis projekta

Učenje skozi vse življenje je postalo glavna sestavina uspeha naše vse bolj v znanje usmerjene družbe. EU projekt APOSDLE razvija računalniško (software-sko) osnovo in orodja za podporo pri našem učenju & delu (learn @ work) z motom: Uči se znotraj vsebine svojega trenutnega dela in znotraj svojega delovnega okolja. Novo Napredno Procesno Orientirano Samostojno Usmerjano Učno Okolje (APOSDLE) bo zagotovilo praktično usmerjanje, učno vsebino in nasvet strokovnjaka, kadar ga potrebujemo in kjer potrebujemo. APOSDLE ponuja individualno pomoč pri učenju ljudem, ki delajo z informacijami in prispevajo novo vsebino k obsegu znanja organizacije. Ti tako imenovani “knowledge workers” (zaposleni, ki delajo z znanjem) so lahko npr. inženirji, raziskovalci, razvijalci softwar-a, svetovalci ali načrtovalci (projektanti). Učenje & delo (learn @ work) pristop pomeni, da poteka učenje v uporabnikovem trenutnem delovnem okolju in vsebini (kontekstu). Ključna razlika med tradicionalnim in eLearning procesom je v tem, da APOSDLE ponuja integrirano tehnološko podporo za vse tri vloge, ki jih ima “knowledge worker”: vlogo delavca (učenca), vlogo mentorja in vlogo strokovnjaka. Ta integrirana podpora je predstavljena s tremi krogi logotipa APOSDLE : delaj, uči se in sodeluj (oz. delo, učenje in sodelovanje).

Partnerji