VAINNO

Opis projekta

Širša javnost: strokovnjaki iz prakse in študentje v izobraževalnih/raziskovalnih institucijah bodo pridobili sodobna znanja ter izkušnje glede učinkovitega sodelovanja s podjetji, mediji bodo pridobili informacije s področja inovativnosti in kreativnosti ter učinkovitosti uporabe Vrednostne analize.

Direktni koristniki projekta so:

Partnerji