ERGO WORK

Opis projekta

Bili smo pridruženi partner v programu LLP Centralised projects, ERASMUS MP, Knowledge Alliances (Joining academia and business for new opportunities in creating ERGOnomic WORKplaces).

V okviru projekta je bilo izvedeno:

Dolgoročni cilj projekta ERGO WORK, ki je usklajen s 27. členom Konvencije ZN o pravicah invalidov: